Nieuwsbrief 19-01

Beste mensen,


Hierbij de eerste nieuwsbrief van Rugby club Praetor U.R.C.A.. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest. We hebben uitgewerkt hoe we de club positioneren en gaan organiseren, hebben constructieve gesprekken gehad met de rugbybond en andere partijen en een afvaardiging van Praetor was op 12 januari j.l. aanwezig bij het Nationale Rugbycongres in Zeist. Het was een inspirerende dag voor bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters. Het thema van het congres was ‘klaar voor de toekomst’. En of we klaar zijn voor de toekomst!


We zijn op zoek gegaan naar een mooie locatie in Amsterdam die goed bereikbaar is en waar we ons kunnen ontwikkelen. Inmiddels kunnen we mededelen dat we met Gemeente Amsterdam tot overeenstemming zijn gekomen over een fantastische locatie voor onze club. Praetor zal zich met een eigen clubhuis vestigen op Sportpark Sloten in Amsterdam. We zijn enorm blij met de toegewezen ruime plek, midden in het centrum van het sportpark dat op dit moment geheel opnieuw wordt ingericht. Wij worden opgenomen in de herinrichting in samenwerking met onze medesporters die van het sportpark gebruik maken en met de Gemeente Amsterdam


Wij zijn al een tijdje in contact met drie sportmerken die we op onze shortlist hebben gezet als huisleverancier. Zeer binnenkort kunnen we bekend maken met welke leverancier Praetor een structureel samenwerkingsverband zal aangaan. Over het logo, onze clubkleuren en het kledingkledingmerk vertellen we jullie meer in de volgende nieuwsbrief.


Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van