Nieuwsbrief 19-02

Outfit

Praetor heeft in samenwerking met de designers van Samurai Sportswear een unieke outfit

ontworpen – shirt, shorts, sokken. Geïnspireerd door de kernwaarden van onze club, de

uitrusting van de All Blacks én de kleurcodes van de Praetoriaanse Garde ten tijde van het

Romeinse Rijk, zijn we tot een heel sterk en onderscheidend ontwerp gekomen.

Na beoordeling van diverse samples in alle maten, van jongste jeugd tot extra groot, hebben

we voor het beste materiaal in 'competition fit' gekozen. Speelcomfort voor een goede prijs,

herkenbaarheid en uitstraling -- ook voor onze sponsoren waarmee de eerste veelbelovende

contacten zijn gelegd --, zijn leidend geweest voor de gemaakte keuze. Op onze website

staat een weergave van ons clubshirt.

Onze website

Wij willen jullie graag meenemen op deze reis naar een nieuwe rugbyclub in Amsterdam.

Vandaar dat we hebben besloten om onze website op ‘openbaar’ te zetten ook al is de

website nog niet helemaal af. Onze veiligheid-gecertificeerde website kan je bereiken via

www.praetor.amsterdam of www.praetor-rugby.nl.

Enkele pagina’s zijn nog met een wachtwoord beveiligd omdat de inhoud nog in bewerking

is. Het ontbreekt ons op dit moment nog aan passend fotomateriaal – daar werken we hard

aan. Maar wij willen je graag een beeld geven van het menu, van de onderwerpen die wij

belangrijk vinden om op de site te zetten en hoe die te ordenen. Door de website ‘under

construction’ open te zetten, kunnen jullie mettertijd ook onze toevoegingen en de

vooruitgang zien. Wellicht inspireert het jullie om ons suggesties te doen en ideeën voor te

leggen – alle feedback is welkom (mail: praetor.info@gmail.com). Op de pagina Organisatie

vinden jullie de contactgegevens van de initiatiefnemers. Aarzel niet om contact met ons op

te nemen als je vragen of ideeën hebt.

Statuten

De concept-statuten hebben we inmiddels ter nadere afstemming voorgelegd aan de

rugbybond. We hebben onze notaris gekozen en alles is in stelling gebracht voor de

bovenhandse oprichting. Wij zullen de statuten makkelijk vindbaar op onze website

plaatsen. Praetor heeft in samenwerking met de designers van Samurai Sportswear een unieke outfit ontworpen. Geïnspireerd door de kernwaarden van onze club, de uitrusting van de All Blacks én de kleurcodes van de Praetoriaanse Garde ten tijde van het Romeinse Rijk, zijn we tot een heel sterk en onderscheidend ontwerp gekomen.


Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van