25 mei weer trainen

Na een kort oponthoud kan er maandag 25 mei 2020

200521_wetenswaardigheden_trainingenmiv2
Download • 152KB

weer getraind worden. Hiervoor gelden de afspraken die in het Praetor-protocol v.200521 zijn opgenomen. Het document is op enkele punten gewijzigd na het evaluatiegesprek dat het Bestuur en de Trainersstaf op 21 mei 2020 hebben gevoerd. Klik op de button '200521_wetenswaardigheden_...' voor het Praetor-protocol.


Veel plezier allemaal!

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van