Corona: GEEN rugby tot 1 april

Update 12 maart 2020 21:00


Vanwege de risico’s op verspreiding van het nieuwe Coronavirus heeft Rugby Nederland, onze bond, besloten alle wedstrijden op alle niveaus, tot 1 april 2020 af te gelasten.


Het bestuur van Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft besloten volledig gehoor te geven aan de oproep van de bond om alle clubbijeenkomsten waaronder trainingen, af te gelasten. Deze maatregel geldt eveneens tot 1 april 2020.


Dit betekent simpelweg tot deze datum: geen trainingen, geen wedstrijden en geen RDD op onze club.


Praetor volgt de opdrachten en richtlijnen van het RIVM, de centrale overheid en Rugby Nederland. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Martijn van Nieuwland, Voorzitter Praetor Union Rugby Club Amsterdam

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van