Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 9 onthoudingen. Op basis van deze uitslag is Rachid Faber benoemd tot voorzitter en enig bestuurder van de vereniging. Het voormalig bestuur wenst Rachid en de club alle succes.