Poster-campagne gestart

Bijgewerkt: 15 apr 2019

"Kom op Rugby"-campagne van start


Onze wervingsposter al zien hangen? Op vele prikborden en etalageruiten hangt 'ie al en in hoog tempo zorgen onze vrijwilligers ervoor dat heel Amsterdam komt vol te hangen.


We hebben al leuke reacties ontvangen, zowel van kinderen als volwassenen. Het citaat van het leeftijdsgenootje slaat bij kinderen goed aan. Volwassenen reageren positief op de 'tongue-in-cheek' boodschap. Met “Ik wil niet op voetbal, en al helemaal niet op hockey”, prikken we een beetje naar die sporten. We wilden onze boodschap een beetje anders dan anders overbrengen. We richten ons vooral op het bekend maken van rugby als hét alternatief. Hopelijk kiezen veel Amsterdamse kinderen en hun ouders voor het rugby. Helemaal fijn als ze dan ook voor onze club kiezen. klik voor flyer pdf-versie.Onze poster- en flyercampagne zal ondersteund worden door geregelde verspreiding via social media.


Touch Rugby-lidmaatschap


Met de start van de wervingscampagne hebben we bekend gemaakt dat Praetor ook leden verwelkomt die bij ons alleen Touch Rugby willen spelen.

Rugby is een stoere contactsport. Maar wij kijken ook naar lessen die we kunnen leren van grote rugbylanden en van andere balsporten. Rugby hoeft namelijk niet alleen voor bikkels te zijn.


De trainingsvorm 'Touch Rugby', ook wel 'aantik-rugby', is een spelvariant zonder tackles en fysiek contact. Balcirculatie, samenspel, snelheid en loopvermogen staan centraal. Deze spelvariant biedt veel elementen van de balsport rugby en wij verwachten dat veel personen deze lichtere speelvorm zien zitten om aan hun conditie te werken of om aan sport te (gaan) doen.


Wij verwachten een aanzuigende werking die vergelijkbaar is met het succes van het trim-hockey. Wij verwachten dat sommige kinderen die als Touch Rugby-lid beginnen, te zijner tijd toch de stap naar het contact-rugby zullen maken. Ook willen wij een sportmogelijkheid bieden aan ouders van onze leden. Hoe lekker is het om tijdens de training van je kind zelf ook een uurtje los te gaan op het veld. Touch Rugby-leden spelen apart en worden apart begeleid op één van de trainingsavonden.


Sponsoren


Praetor heeft al met vier professionele partijen overeenstemming bereikt over hun geldelijke bijdrage aan de start van onze club. een fantastisch resultaat. Het geeft ons veel vertrouwen en zet ons wezenlijk vooruit. Het sponsorbeleid is nog in ontwikkeling. Het sponsor-reglement zullen we, zodra deze is uitgewerkt, publiceren op onze website.


Notaris


Je vindt onze concept-statuten op onze website. De statuten worden eerdaags bovenhands gepasseerd.


Zodra dat is gebeurd, wordt Praetor als rechtspersoon ingeschreven in het Verenigingen-register van de Kamer van Koophandel. Pas dan kunnen we ons aanmelden bij de nationale rugbybond. Over toetreding tot de nationale rugbybond stemmen de leden van de bond op hun algemene ledenvergadering die medio juni zal plaatsvinden. Wij zorgen ervoor dat wij tijdig aan alle formaliteiten zullen voldoen en houden daarover geregeld contact met de bond.

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van