Notulen Ledenvergadering

Op 9 juni 2020 vond een ledenvergadering plaats. Klik op de button voor de notulen.

200611_Praetor_Ledenvergadering_9_ juni_
Download • 97KB

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van

25 mei weer trainen

Na een kort oponthoud kan er maandag 25 mei 2020 weer getraind worden. Hiervoor gelden de afspraken die in het Praetor-protocol v.200521 zijn opgenomen. Het document is op enkele punten gewijzigd na