praetor-Trainingen opgeschort

Het verloop van de eerste training na 11 mei en onduidelijkheid over volledige instemming van de hele Trainersstaf met het vanuit het Bestuur opgelegde corona-protocol, hebben het bestuur doen besluiten de trainingen tot nader op te schorten.


Dit betekent dat er op het door onze club gehuurde terrein geen Praetor-training gegeven mag worden. Bestuur en Trainersstaf proberen zo snel mogelijk online samen te komen. Helaas is dat afgelopen week nog niet gelukt. Pas nadat er een gedegen evaluatie met de Trainersstaf heeft plaatsgevonden en zodra het kan, zal het Bestuur groen licht geven. Het Bestuur zal de leden daar dan direct over informeren via de Whatsapp-groep.

Mede ingegeven door deze opschorting zal het Bestuur binnenkort een Algemene ledenvergadering uitroepen. Leden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging met agenda.

Wij hopen dat Bestuur en Trainersstaf snel weer op één lijn kunnen komen en er snel weer getraind kan worden.

Voor vragen, kun je je richten tot de leden van het Bestuur Praetor Union Rugby Club Amsterdam:

Mohammed Bouras, 06-10691152

Roy Dix, 06-36126289

Martijn van Nieuwland, 06-30222472

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van