WE GAAN WEER TRAINEN

Vandaag, 11 mei 2020, beginnen we weer met de wekelijkse trainingen. Niettemin leven we met z’n allen nog in de tijd dat er nog geen medicijn tegen Covid-19 bestaat en gelden er dus beperkingen die ons door de Nederlandse centrale overheid worden opgelegd. Net als het kabinet richt het bestuur van Praetor zich wat betreft medische adviezen uitsluitend op het Nederlandse RIVM. Voor meer rugby-specifieke aangelegenheden heeft de rugbybond een aanvullend protocol opgesteld die wij, waar het geboden en verboden betreft, geheel volgen. De praktische invulling tijdens onze trainingen geschiedt onder verantwoordelijkheid van Praetor, maar deze geschiedt binnen de ruimte die geboden en verboden van de centrale overheid en de rugbybond ons geven. Hier een link

200511_wetenswaardigheden_trainingenmiv1
Download • 167KB

naar wat je moet weten.

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u. Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van