Afbeelding0054.png

praetor.try.score.

Speel je mee?

BELEID EN REGLEMENTEN

2019 is het jaar van oprichting van Praetor Union Rugby Club Amsterdam, een vereniging zonder winstoogmerk. Hier vindt u de missie, de doelstelling, de clubregels en beleidsstukken.

Missie

 

Praetor is opgericht om voor de jeugd in Amsterdam en omgeving die wilt rugby spelen in verenigingsverband de mogelijkheid te bieden lid te worden van een warme prestatie-rugbyclub met sportieve ambities en een gedegen organisatie. Iedereen kan Praetoriaan(-ouder) worden, ongeacht achtergrond en geaardheid, mits:

 1. sportieve ambities in de rugbysport motiveren om lid te worden en met volle inzet te trainen en spelen;

 2. Je bent bereid, in aanvulling op de contributie, wezenlijk bij te dragen aan het functioneren en de groei van de club;

 3. Je zorgt voor een veilige sportomgeving -- in de breedste zin van het woord veiligheid; fysiek, mentaal, cultureel.

 

doelstelling

Doelstelling is om alle leden met plezier en volle inzet, maar op eigen niveau te laten rugbyen. Bij toprugby is onze ambitie om met eigen jeugd stabiel in de hoogste klasse per leeftijdscategorie te presteren. Bij breedterugby hebben wij de ambitie om onze spelers te laten groeien in de beoefening van de rugbysport.  


Dit realiseren wij met het bieden van een goede, moderne rugbyopleiding. In een professioneel ingestelde vrijwilligersorganisatie werken wij aan de veilige sportomgeving. Sportieve ambitie, actieve clubbetrokkenheid en respect voor de medemens staan bij ons centraal.
 

clubregels

Praetor heeft spelregels opgesteld die gelden op en rond Praetor. De spelregels in het veld kent iedereen. De scheidsrechter houdt de de naleving van de spelregels op het veld in de gaten. Buiten het veld hebben we de clubreglementen en de statuten, spreken we elkaar daarop aan en zijn we bereid erop aangesproken te worden. De clubregels hebben betrekking op ons gedrag en onze verbale, non-verbale en schriftelijke uitingen. Zij zijn te verdelen over de volgende drie thema’s:

 

1. Sportiviteit & Respect

 • De vereniging, dat zijn wij allemaal.

 • Je levert een bijdrage om de club goed te laten draaien en gaat met de ander om op voet van gelijkheid en met respect.

 • Je gedraagt je als teamspeler en speelt het rugbyspel op een sportieve manier. Je hebt respect voor elkaar, voor elkaars bezittingen en voor de omgeving.

 • Je bent zuinig op ons clubhuis en de velden, houdt deze schoon en in goede staat.

 

2. Alcohol & Roken

 • Je houdt je aan het alcohol-, rook en drugsbeleid. Onder de 18 jaar drinkt niemand alcohol op het Praetor-terrein. Overmatig alcoholgebruik wordt niet geaccepteerd, drugs zijn verboden en neem je niet mee naar de vereniging.

 • Rond het veld noch in bijzijn van kinderen onder de 16 jaar, wordt niet gerookt. Sportbeleving staat bij ons op één en dat verenigt zich niet met roken, meeroken en het beeld dat dat aan kinderen geeft.

 

3. Veilige omgeving

 • Praetorianen dragen bij aan een sfeer waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd kan voelen ongeacht godsdienst, uiterlijke kenmerken, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Praetorianen dragen extra zorg voor minderjarigen.

 • Je draagt tijdens trainingen en wedstrijden een bitje.

 • Iedere vorm van discriminatie en seksuele intimidatie ga je tegen. Hierbij kun je zo nodig gebruik maken van het meldpunt van de club.

 

statuten en reglementen

Statuten en Reglementen van Praetor en Rugby Nederland zijn te raadplegen door op onderstaande links te klikken:

 • Statuten

 • Huishoudelijk Reglement

 • Bestuursreglement Clubregels: het document met daarin de gedragsregels binnen de club

 • Bestuursreglement Database: bepalingen voor iedereen die toegang heeft tot de (persoons)gegevens in het databestand.

 • Bestuursreglement Alcohol in het clubhuis: wettelijk verplicht, de belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de clubregels.

 • Rugby Nederland reglementen, waaronder de tuchtrechtspraak, van toepassing op alle leden en overige Praetorianen.

 

beleidsstukken van praetor

Vastgestelde beleidsstukken zijn te raadplegen door op onderstaande links te klikken:

 • Missie en speerpunten 2018-2019

 • Portefeuilleverdeling bestuur

 • Communicatiebeleid

 • Brief aan (nieuwe) leden inz. clubregels, incl. beschrijving meldpunten

 • Vertrouwenscontactperso(o)n(en)

 • Taakomschrijving Trainer

 • Taakomschrijving Coach

 • Taakomschrijving Teambegeleider

 • Taakomschrijving Wedstrijdsecretaris

 

NB. Alle reglementen en bepalingen die van toepassing zijn, zijn op de website van Praetor (www.praetor-rugby.nl) en/of Rugby Nederland te raadplegen. Eventuele schijnbare reglementen en bepalingen die niet op de website staan, zijn niet (meer) geldig.

praetor.try.score.

Word je ook lid?

Met dank aan onze sponsoren

Praetor Union Rugby Club Amsterdam

Sloterweg 1045

1066 CD Amsterdam

tel.06-19079167

email. praetor.info@gmail.com

Fotomateriaal met dank aan de leden. Wij doen ons best persoonlijk toestemming te vragen voor publicatie van foto's met herkenbare personen. Mocht dat er onverhoopt nog niet van zijn gekomen, dan is dat om praktische redenen. Mocht je bezwaar tegen publicatie hebben, mail ons dan direct. Dan verwijderen we de foto meteen. 

email for inquiries from abroad (please mail us): praetor.info@gmail.com

Praetor Union Rugby Club Amsterdam

KvK-nummer 74526685

Bankrekening NL84RABO0340872160